สกู๊ป พาแอ่วชุมชน ชมวิถีคนแม่เมาะ

42

#เกือกม้าพาเที่ยว กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่เมาะ พานักท่องเที่ยวชมหมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ชมธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม นั่งรถรางลัดเลาะหมู่บ้านเมาะหลวง ชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เคียงคู่กับความงามของวัดวาอารามจากสองข้างทาง พร้อมวิวสองข้างทางที่ชวนให้อยากกลับมาที่นี้อีกครั้ง…#ทีมข่าวเกือกม้า