ทุ่งดอกบัวตองแม่เมาะบานแล้ว ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมความงาม

1365

บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ของ กฟผ.แม่เมาะ ทุ่งดอกบัวตองบานแล้ว ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมความงาม

ทุ่งดอกบัวตอง สีเหลืองงามอร่าม ที่อยู่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีเนื้อที่มากถึงกว่า 500 ไร่  ขณะนี้ดอกบัวตองได้บานเกือบเต็มพื้นที่แล้ว 90%  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางมาเที่ยวชม พร้อมถ่ายรูปบันทึกภาพกลับไปเป็นที่ระลึก

ในช่วงนี้หากเดินทางมาชมทุ่งบัวตอง  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศที่หนาว  มีลมเย็น ๆ พัดตลอดทั้งวัน  โดยเฉพาะในช่วงเช้า จะมีทะเลหมอก  และยังสามารถเที่ยวชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้จัดแต่งสวนไว้อย่างสวยงามตลอดทั้งปี ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกฤดู

และที่พลาดไม่ได้เลยกับบรรยากาศยามเย็นของที่แห่งนี้  จะสวยงามมากเป็นพิเศษ  เพราะที่นี่เมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน  บรรยากาศจะสวยงามและโรแมนติกเป็นพิเศษ

ทุ่งดอกบัวตองถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของ อ.แม่เมาะ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนภูเขาเทียม ภูเขาที่เกิดจากการนำดินในบ่อเหมืองลิกไนต์มาเททิ้งทับถมกันทำเป็นภูเขาสูง โดยสูงจากระดับพื้นดินปกติ 200 เมตร และอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 495 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นพื้นที่รอบๆบริเวณโรงไฟฟ้า  และพื้นที่โดยรอบ อ.แม่เมาะ ได้อย่างชัดเจน

สำหรับสวนเฉลิมพระเกียรติ เหมืองแม่เมาะ ดำเนินการตามแผนแม่บทงานฟื้นฟูสภาพเหมือง กฟผ.แม่เมาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างสวนสาธารณะและสวนป่า แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน โดยโซนแรกเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สวนสมุนไพร สวนหิน สวนนก  ที่มีรูปปั้นนก การชมทิวทัศน์ในมุมสูงของ กฟผ.แม่เมาะ ที่หอชมวิว ส่วนโซนที่ 2 เป็นสวนป่าที่จัดขึ้นโดยเลียนแบบธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์

นอกจากนี้ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ตลอดเวลา  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และเรียนรู้แหล่งพลังงานของไทย ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 7 , สวนพฤกษชาติ , ทุ่งดอกบัวตอง , สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในปีนี้แม้จะงดงานกิจกรรมท่องเที่ยวแม่เมาะไป แต่สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังเปิดให้เที่ยวชมไม่มีวันหยุด