ศาลพิพากษาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ชุดที่ 56 ชดใช้ส่วนต่างค่าที่ดิน 126 ล้านเศษ พร้อมดอกเบี้ย

4818

ศาลพิพากษาให้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  ชุดที่ 56 ชดใช้ส่วนต่างค่าที่ดิน 126 ล้านเศษ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตั้งแต่วันจัดซื้อ

จากกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  โดยนายสมศักดิ์ สลีวงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการชุดที่ 56  รวม 16 คน  ให้ร่วมกันชำระเงินคืนเป็นเงิน 326 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจำนวน 252  ล้านบาท  เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้มีการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางแห่งใหม่  บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวยลำปาง-งาว  ติดกับห้างแม็คโครลำปาง  เนื้อที่ 14 ไร่เศษ ในราคา 252 บาท  ซึ่งทางสมาชิกเห็นว่าเป็นการซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง จึงได้รวมตัวเรียกร้องให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ดำเนินการกับคณะกรรมการชุดดังกล่าว

โดยวันที่ 29 ก.ย. 60  ศาลจังหวัดลำปางได้นัดฟังคำพิพากษา คดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการชุดที่ 56  จำนวน 15 คน และผู้จัดการสหกรณ์ 1 คน รวม 16 คน  โดยมีทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย เข้ารับฟังคำพิพากษากันอย่างเนืองแน่น  กระทั่งศาลได้อ่านคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1-7 และ 9-15   ประกอบด้วย นายชาญ สัตตรัตนขจร  นายภานุรุจ ทรายสมุทร  นายบุญเรือง นันตะกูล นายอภิรมย์ อภิวงศ์งาม  นายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล  นายธนพล ธนทรัพย์ทวี  นายประดิษฐ์ สัตย์มาก  นายมานพ ทิวงศ์ษา  นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ  นายสมโชค คำแสน นายชัยพร ชัยวงค์  นายอุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์  นายสมบัติ วันใจ  นายจักรกฤษณ์ ยะเปียง  ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง เป็นจำนวนเงิน 126 ล้านบาทเศษ  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อ  จำเลยที่ 16  นายไชยันต์ สิทธิเดชา  อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศาลสั่งยกฟ้อง    ส่วนจำเลยที่ 8  นายฐปน จิตรรักชาติ  เสียชีวิตลงระหว่างคดี  อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องทายาทต่อไป  ทั้งนี้ ฝ่ายผู้ถูกฟ้องสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

นายนพดล อินปา  ที่ปรึกษาชมรมพิทักษ์ครู กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ยังคงติดตามในส่วนของคดีอาญา ที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง ว่าคณะกรรมการชุดที่ 56 ผิดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้ทาง ป.ป.ช.พิจารณา  ทราบว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทาง ป.ป.ช.ได้ตอบกลับแล้วว่า ไม่มีความผิดตามมาตรา 157  จึงได้นำมาตรา 354 มาพิจารณาแทน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น  ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องต่อไป

ด้านนายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานชมรมพิทักษ์ครูลำปาง กล่าวว่า  พอใจในการตัดสินของศาล ทางสมาชิกเพียงแต่ต้องการความเป็นธรรม ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกับกรรมการชุดที่ 56 ใดๆทั้งสิ้น  เนื่องจากเห็นว่าการจัดซื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ไม่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้ สหกรณ์ฯก็มีที่ดินที่ตั้งในปัจจุบันอยู่แล้ว สามารถขยายสำนักงานในบริเวณนี้ได้ สิ่งที่ทางชมรมพิทักษ์ครูเรียกร้องในฐานะสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตอนนี้หวังว่าทางสหกรณ์ฯจะมีการประชุมคณะกรรมการ และควรจะดำเนินการขออำนาจศาลอายัดทรัพย์ของจำเลย เพื่อไม่ให้มีการโยกย้ายทรัพย์สินได้