สกู๊ป กฟผ.แม่เมาะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 มีผู้เข้าร่วมกว่า2,000คน

13

หลังจาก กฟผ.แม่เมาะ เปิดเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็น การทบทวนร่างรายงาน EHIA ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ที่มีชาวอำเภอแม่เมาะ และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ จ.ลำปาง กว่า 2,000 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ก่อนจะนำรายงานฉบับสมบูรณ์รายงานต่อสำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
#ทีมข่าวเกือกม้า #geukmadotcom #TvLampangOnline #อิ่มจังลำปาง#โปรว้าวลำปาง