สกู๊ป ปั่นจักรยานท่องเที่ยวนครลำปาง ตามเส้นทางจักรยานนครลำปาง

102

ช่วงเช้า ๆ บรรยากาศดี ๆ ตัวแทนของชาวลำปางขออาสาพาทุกท่านปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองเก่านครลำปาง ตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ ขบวนจักรยานได้เริ่มออกเดินทางจากจุดสตาร์ทที่บริเวณหน้าอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park ปั่นออกไปตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่กำหนด

โดยเริ่มต้นไปตามถนนท่าคราวน้อย ผ่านห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองลำปาง ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนบุญวาทย์ ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางเรื่อย ๆ ผ่านถนนคนเดินกาดกองต้า ชมความงดงามของบ้านเรือนโบราณเก่าทั้งสองฝั่งข้างทาง และสะพานรัษฎาภิเศษ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี และมุ่งหน้าต่อไปยังสะพานช้างเผือก

หลังจากขบวนปั่นผ่านสะพานช้างเผือก ก็ได้มุ่งหน้าไปยังถนนป่าไม้ เพื่อเดินทางไปยังวัดประตูป่อง ซึ่งเป็นจุดพักจุดแรกของการปั่นจักรยานในครั้งนี้ วัดประตูป่อง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ มีเจดีย์วิหารสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2523 วิหารมีความวิจิตรมีภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง 12 เดือน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง

จากนั้นขบวนจักรยานได้ออกเดินทางต่อไปยัง บ้านหลุยส์ บ้านเก่าแก่อายุ 100 กว่าปี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดประตูป่องมากนัก บ้านหลุยส์ มีประวัติที่สำคัญและน่าสนใจ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรือนไม้โบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยาสองชั้น มีกลิ่นอายโคโลเนียล ด้านหน้ามีมุขแปดเหลี่ยม ตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบ ตัวเรือนด้านล่างก่อด้วยปูน ซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่ง พร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงาม

พอได้เวลาก็ออกเดินทางต่อไปยังเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำวัง ลัดเลาะไปตามถนนในหมู่บ้าน เพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง วัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมามากกว่า 500 ปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต มีพระเจดีย์ใหญ่อยู่หลังวิหาร มณฑปยอดปราสาทศิลปะแบบพม่า ประดับลวดลายไม้และแผ่นแกะสลักฝีมือละเอียดมาก ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็มงดงามด้วยลายทอง ประดับตามส่วนต่าง ๆ อย่างสวยงาม

เสร็จแล้วก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยังถนนวัฒนธรรม เพื่อชมโบราณสถาน กู่เจ้าย่าสุตา เป็นซุ้มประตูโขงวัดกากแก้ว มีการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปเทวดาที่มุมทั้งสี่ ซึ่งสร้างช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในปี 2523

ขบวนจักยานได้ออกเดินทางต่อไปยังวัดปงสนุก ธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO ในปี 2551 เป็นวัดสำคัญคู่กับจังหวัดลำปางมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย ด้วยความที่เป็นวัดเก่าแก ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ เจดีย์ มณฑป และธรรมคัมภีร์ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ มากมาย

เมืองลำปาง หากได้ลองมาปั่นจักรยาน ได้ทั้งสุขภาพและการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตและเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนล้านนา ชมอารยธรรมในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ลองมาปั่นจักรยานกินลมชมเมืองที่ลำปางสักครั้ง แล้วคุณจะหลงเสน่ห์เมืองลำปาง…