อบจ.ลำปาง และหลายหน่วยงาน จับมือ ททท.สำนักงานลำปาง หารือวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี61

103

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง  นายทองดี จอมวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง จัดประชุมหารือแผนการตลาดการท่องเที่ยวและกิจกรรมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ร่วมประชุม

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลำปาง กล่าว ได้ร่วมประชุมแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2561 ของ ททท.เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม และแถลงแผนตลาดไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อให้การดำเนินแผนตลาดปี 2561 เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง และนโยบายของ ททท.เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดประชุมหารือ โดยมุ่งเน้นการวางแผนการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรทุกส่วน  จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวนำโครงการ แผนงานหรือกิจกรรมมาหารือและผนวกเข้าด้วยกัน  เพื่อนำสู่การบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ 2561

โอกาสนี้ นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดฯ  และคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำโดยนายสมบูรณ์ รูปสะอาด ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยว นายพิเชฐ ทินอยู่  ส.อบจ.อ.เกาะคา นายบุญเลิศ แสนเทพ ส.อบจ.อ.แม่ทะ และนายอำนวย วรญาณกุล ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเสนอให้บรรจุแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ เช่น วัดดอยพระฌาณ วัดพระธาตุสันดอน อ.แม่ทะ , วัดพระธาตุผาแดง งานบวงสรวงพญาคำลือ อ.แจ้ห่ม บรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวลำปาง เป็นต้น

ด้านนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เผยถึงบทบาทหน้าที่   ซึ่งขณะนี้จะซื้อรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อเข้าไปเสริมหรือสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมนอกสถานที่  ในปีนี้ อบจ.ลำปาง ยังสามารถจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ได้สูงขึ้น ก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาหรือสนับสนุนงานด้านท่องเที่ยวได้ และในเร็ว ๆ นี้จะยังได้บูรณาการร่วมกับชุมชนบ่อแฮ้วในการที่จะพัฒนาหรือดูแลสวนสาธารณะหนองกระทิง ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา อบจ.ได้เข้าไปสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ เช่น สร้างถนนเข้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หรือแม้กระทั้งการทำถนนเข้าเส้นทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร ฯลฯ

สำหรับบรรยากาศของการประชุมในวันนี้ ทุกหน่วยงานได้ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นอย่างเข้มข้น  โดยใช้เวลาร่วม 4 ชั่วโมง ในการนำเสนอโครงการ แผนงานหรือกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย ททท.สำนักงานลำปาง จะนำข้อมูลไปคัดกรองและบรรจุในแผนงานของสำนักงานลำปาง ซึ่งหากขาดตกในเรื่องใด ก็สามารถแจ้งเพิ่มได้ในไลน์กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยว