เกือกม้าพาเที่ยว งานเกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน 23-27มิ.ย.60

19