กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ ตำรวจท่องเที่ยว จ.ลำปาง “เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

86

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เดินหน้ามาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว” สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ที่ถนนคนเดิน หรือกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่จากการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ได้ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆรวมทั้งภารกิจ ของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ที่มาเดินเที่ยวจับจ่ายซื้อของที่กาดกองต้าแห่งนี้ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆได้อย่าง รวดเร็ว ภายใต้ นโยบาย “เดินหน้ามาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว”
ถนนคนเดิน หรือกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 10จังหวัด ที่ การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ จัดการประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ ที่มีการท่องเที่ยวคึกคัก โดย 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สวนจตุจักร, สุราษฏร์ธานี เกาะสมุย, เชียงใหม่ ถนนคนเดินท่าแพ, ภูเก็ต หาดป่าตอง, ชลบุรี เมืองพัทยา ท่าเรือเกาะล้าน, กระบี่ เกาะพีพี ,พังงา เขาหลัก,ประจวบคีรีขันธ์ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน , ลำปาง ถนนคนเดินกาดกองต้า , และ บุรีรัมย์ ถนนคนเดินเซาะกราว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวและให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมกับได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษ แจกนักท่องเที่ยวทั้ง 10 จังหวัด พร้อมทั้งจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของกองมาตรฐานฯ เพื่อเผยแพร่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล “ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ ซึ่งมีจำนวน 16 ศูนย์ ใน 15 จังหวัด และในกรุงเทพฯ หากต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง