ยกพระมหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย มาไว้ที่ วัดจองคำ พระอารามหลวง จ.ลำปาง

550

ความรื่นรมย์ของจังหวัดลำปาง คงเป็นเรื่องของความสงบด้วย ที่นี่คือวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ด้วยซุ้มประตูสีทองสลักลวดลายสวยงาม กำแพงหินเป็นแนวยาวกว่า 200 เมตร จึงทำให้วัดจองคำเป็นที่สะดุดตาของผู้ที่สัญจรไปมา สถาปัตยกรรมก่อสร้างภายในวัดโดดเด่นสง่างาม เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด ตัววิหารชัยภูมิศิลปะแบบไทยใหญ่หลังเดิมถูกรื้อย้ายมาไปไว้ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

DCIM100MEDIADJI_0021.JPG

จากที่มีเจ้าอาวาสวัดจองคำเป็นพระภิกษุชาวพม่า บนวิหารจึงได้มีพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า ซึ่งแกะสลักจากไม้ต้นเดียวทั้งองค์ด้วยลวดลายปราณีตงดงามอยู่เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่เปี่ยมล้นในพระพุทธศาสนาของผู้แกะสลักองค์พระนี้ สำหรับวิหารไม้หลังที่เห็นปัจจุบันเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 สืบเนื่องจากรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้มีการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง วัดจองคำได้รับคัดเลือกให้เป็นพระอารามหลวงแห่งใหม่ในจังหวัดลำปาง และเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง

ในวัดจองคำนอกจากจะมีวิหาร ซึ่งใช้เป็นทั้งศาลา วิหาร และกุฏิสงฆ์ แล้วยังมีเจดีย์และอุโบสถที่สร้างไว้ที่มุมด้านซ้ายของวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆ ที่จะสร้างอุโบสถไว้ตรงกลาง และด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสนถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนา อันเป็นที่สำหรับสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พุทธคยา พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประดิษฐานอยู่ในวัดจองคำ พระอารามหลวง

เป็นพุทธคยาที่ถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย เหมือนทุกตารางนิ้ว ทั้งแต่ทิศที่ตั้ง ไปจนถึงสถาปัตยกรรม จะต่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ พุทธคยาแห่งนี้ สร้างสูงกว่าประเทศอินเดีย 1 เมตร คือสูงถึง 53 เมตร ฐานกว้าง 26 คูณ 29 เมตร เท่ากับพุทธคยาของอินเดีย ใช้งบผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างกว่า 100 ล้านบาท เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หลวงปู พร้อมคณะต้องเดินทางไปอินเดียไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง เพื่อเก็บรายละเอียดทุกตารางนิ้ว ถอดแบบให้เหมือนทุกจุด ตอนนี้พุทธคยาสร้างเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปเยี่ยมชมให้อิ่มบุญอิ่มใจกันได้เลย

วัดจองคำ พระอารามหลวง อยู่ที่ อ.งาว จากตัวเมืองลำปางใช้เส้นทางหลวงลำปาง-งาว (ทล.หมายเลข 1 หรือพหลโยธิน) วัดนี้ห่างจากตัว อ.งาว 10 กม. หากเดินทางมาจากจังหวัดตาก หรือ กรุงเทพฯ วัดจองคำจะอยู่ซ้ายมือ

เวลาเปิดปิด: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ติดต่อสอบถาม: www.facebook.com/watchongkham.lampang